Odstiranje pogleda z Mirjano Borčić / Unveiling the View with Mirjana Borčić

 

Maja Weiss
52 min, 2017, Slovenija

Sodni stolp, sobota, 9.9.2017, ob 16.00 uri.

 

Portretni dokumentarec govori o pionirki filmske vzgoje, danes enaindevetdesetletni Mirjani Borčić, filmski pedagoginji in publicistki, ter o začetkih filmske vzgoje in gibanja za filmsko kulturo na Slovenskem. Kaj je bistvo filmske vzgoje in kako naj poteka filmska vzgoja v šolah? Razmišljanjem se pridružujejo njeni učenci in sopotniki, ki so danes najvidnejše filmske in pedagoške avtoritete.