Glavno prizorišče Revije slovenskega dokumentarnega filma 2013:

 SODNI STOLP

Branimir Ritonja

Sodni stolp leži v samem središču mesta Maribor in je bil zgrajen leta 1310. Njegov namen je bil zaščititi jugozahodni del mesta pred nezaželjenimi vsiljivci, ter je imel vlogo obrambnega stolpa, ki se je dotikal mestnega obzidja.

Prvič je svojo podobo spremenil leta 1540, ko so ga pozidali v trdnjavsko obliko, ter ga pokrili s stožičasto streho, katera je nato v 17. stoletju pogorela. Obrambni stolp so v vseh letih večkrat dozidali, kar se odraža tudi v njegovem videzu. Do drugega nadstropja je bil stolp zgrajen v renesančnem slogu, katere so nato povišali še za dve nadstropji, da so pridobili na njegovi višini, nazadnje pa so ga spremenili v času po drugi svetovni vojni, ko je nekako dobil tudi današnji izgled.

Leta 1937 je delno pogorel in bil v 50-ih letih 20. stoletja obnovljen.
Sodni stolp je dobil ime po sodbah, ki so jih sprejemali v stolpu, hkrati pa ga povezujejo tudi s časi verovanja v čarovnice in takratnimi obredi, saj so tukaj potekala sodbe tistim ženskam, ki so zaradi takšnih in drugačnih dejanj bile spoznane za čarovnice. Vendar se tukaj nikoli niso opravljale smrtne kazni.
Nahaja se na obrežju reke Drave, ob Mariborski tržnici.

 

Srčno prizorišče Revije slovenskega dokumentarnega filma 2013:

 

ŽIVO DVORIŠČE OROŽNOVA

Branimir Ritonja

Živa dvorišča Maribora so celoletni program spodbujanja kreativnosti, kulture in kvalitete življenja v centru Maribora. Kot vsak živ organizem tudi program Živih dvorišč Maribora raste in se spreminja v najožjem sodelovanju s prebivalci, ustvarjalci, strokovnjaki, partnerji in ekipo producentov. Nosilec programa je HIŠA! društvo za ljudi in prostore, partnerji programa so Gledališče Ane Monro, EPM Maribor 2013, Narodni dom in Pekarna Magdalenske mreže.

fotografije: Branimir RitonjaView Revija slovenskega dokumentarnega filma in a larger map