FEKOLOG
Gordan Golubović,  Florence Guenaut, Linda Fernandes / Luksuz produkcija / 2013 / 15 min
SODNI STOLP / nedelja / 31.8.2014 / 10:00

Po besedah njegovih sledilcev je vizionar. Zase Nara Petrovic pravi, da je fekolog. S svojo mamo živi v prikolici, že leta hodi naokoli bos, svoje življenje vodi po načelih ekologije in fiziologije. Daleč od nerodovidnega izkoriščanja našega okoljskega močvirja, se organski vzorec Fekologa prične in konča z Naratovimi iztrebki. Malo besed, nič teoretičnih izjav, gol antropološki vpogled v prvobiten oikos, domovanje.

AVTORJI


Film je nastal na filmski delavnici Naj se vidi.

KOLOFON


Nastopajo: Nara Petrovič, Mirjana Curčič
Avtorji: Gordan Golubović , Florence Guenaut, Linda Fernandes

SYNOPSIS


According to his followers, he’s a visionary. Nara Petrovic claims he’s a fekolog. Living with his mother in trailers, going barefoot for years, his existence is guided in every respect by ecological and physiological pace. Away from barren exploration of our environmental quagmire, the organic pattern of Fekolog starts and ends with Nara’s faeces. Few words, no theoretical statements; but an anthropological insight in a primordial oikos.