PRIZORI IZ ŽIVLJENJA PRI HLEBANJEVIH

Helena Koder / 1998 / 50 min

SODNI STOLP / sobota / 30.8.2014 /18:45

 

Hlebanjevi so potomci prvih naseljencev v zaselku Srednji vrh v Zgornjesavski dolini. Dokumentarec spremlja dogajanje na domačiji Hlebanjevih, kakor ga narekujejo letni časi. Štirje protagonisti – gospodar Izidor, njegova mama, njegova babica in žena Mojca – vsak iz svojega zornega kota in vsak v svojem letnem času pripovedujejo o življenju na tej kmetiji, ki jo je pred več kot petsto leti osnoval njegov praprednik Jakob Hlebanja. Letnica na stropnem tramu v hiši in bogat družinski arhiv pričajo o stoletjih trdega boja za preživetje.
Skladatelj Urban Koder (nagrada za glasbo na festivalu slovenskega filma v Portorožu) je v glasbo vključil tudi zvočni zapis, ki ga hrani glasbeno-narodopisni inštitut pri SAZU. Na tem posnetku Izidorjev pokojni oče poje koroško narodno: Jaz pa hodim čez vodico za to mlado mlinarico, jo bom peljal pred oltar, ona moja bo ženica. Hlebanjevi moški se namreč že pol tisočletja hodijo ženit na Koroško ali kam v dolino in pol tisočletja prihajajo v Srednji Vrh neveste iz daljnih krajev.