OBRAZI IZ MARJANIŠČA

Helena Koder, 2001,  57 min 

SODNI STOLP / nedelja / 31.8.2014 / 12:30

Pred 2.svetovno vojno je bil dijaški internat Marijanišče v Ljubljani namenjen vzgoji tiste mladine, iz katere naj bi prihajala prihodnja katoliška inteligenca. Vodili so ga kleriki s pomočjo katoliških redovnic. Po vojni se je vodstvo radikalno spremenilo, dijaški dom je dobil novo ime in postal naj bi kovnica socialistične mladine. V tem okolju se je znašlo tudi pet mladeničev, ki so takrat pisali svoje prve literarne izdelke, a so z njimi visoko prerasli običajno srednješolsko nagnjenje za poezijo. Janez Menart, Lojze Kovačič, Ciril Zlobec, Saša Vuga in Dane Zajc so imena, brez katerih si slovenske literature dvajsetega stoletja ne moremo predstavljati. Oni in nekateri njihovi vrstniki nam v filmu pripovedujejo o tistih časih. Danes živijo v dijaškem domu Ivana Cankarja generacije njihovih vnukov. Med njimi je tudi dijakinja, ki študira fotografijo in se nekega dne odloči, da bo za svojo študijsko nalogo portretirala tri pesnike in dva pisatelja iz nekega davnega Marijanišča.