LAST CALL AT THE OASIS ( ZADNJI KLIC V OAZI )
Jessica Yu / ZDA  /  2012 / 80 minut

SINOPSIS


Dokumentarni film izpostavlja resnost globalne vodne krize, ki je poglavitni izziv, s katerim se naš svet v tem stoletju spopada. Osredotoča se na pomembno vlogo vode v naših življenjih, razkriva vrzeli v trenutnem sistemu in prikazuje skupnosti, ki se že spopadajo z njegovimi negativnimi posledicami. V glavnih vlogah aktivistka Erin Brockovich, ugledni strokovnjaki za vodo, med njimi Peter Gleick, Jay Famiglietti in Robert Glennon, in socialni podjetniki, ki zagovarjajo revolucionarne rešitve. Sporočilo filma je, da je problem rešljiv, če smo pripravljeni ukrepati takoj.

Nagrada za najboljši dolgometražni dokumentarec – International Environmental Film Festival 2014 (FIFE) 2014, Francija; Festival de Résistance et d’Alternatives, Maroko; DocWeek, Avstralija; Hans 48 Cinema, Nemčija.

SYNOPSIS


Firmly establishing the urgency of the global water crisis as the central issue facing our world this century, this documentary illuminates the vital role water plays in our lives, exposes the defects in the current system and shows communities already struggling with its ill-effects. Featuring activist Erin Brockovich, respected water experts including Peter Gleick, Jay Famiglietti and Robert Glennon and social entrepreneurs championing revolutionary solutions, the film posits that we can manage this problem if we are willing to act now.