ADAGIO
Blaž Završnik, Jani Sever  / Sever & Sever d.o.o. / 2013 / 15 min
SODNI STOLP / sobota /  30.8.2014 / 10:00

Adagio je film o pogumu in sprejemanju. O razumevanju slepote in omejitev, ki jih prinaša, ter premagovanju drugačnosti. Slepi deček Tadej v športnem kampu za hendikepirane otroke vadi smučanje, se spoznava s svojimi vrstniki in vaditelji. Njegova nadarjenost za glasbo in šport ter komunikativnost mu pomagata premagovati svet teme, vendar kljub temu ostaja osamljen.   Tadej, ki mu je v kampu sicer povsem dobro, komaj čaka, da bo odšel na koncert.  Z vrstniki, ki vidijo, ne najde prijateljstva. Njegovi vrstniki so do njega ravnodušni ali celo nekoliko nesramni. Tadej je drugačen, kljub temu, da so tudi njegovi kolegi v kampu hendikepirani. Čeprav jim tega ne prizna, pred kamero naravnost pove, kaj ga v odnosih z njimi, ki vidijo, moti. Kamera deluje kot nevidni spremljevalec, ki mu deček lahko zaupa tudi tiste stvari, ki sicer ostajajo skrite.   Zdi se, da Tadej lažje najde stik z odraslimi kot s svojimi vrstniki. Skozi pogovor s prav tako slepim odraslim moškim, enim od voditeljev kampa, odkriva svoje razumevanje sveta in svoje sanje. Ob tem se spoznavamo tudi razlike med moškim, ki je oslepel kot odrasel moški in dečkom, ki ne vidi od rojstva. Medtem, ko se moški vizualno spominja stvari, ki jih je doživel, deček tega ne more. Moški morda tudi zaradi tega misli, da je mogoče, da bo s pomočjo medicine še kdaj videl, medtem ko Tadej tega ne verjame.   Film o dečku, ki ne pozna niti strahu, niti zamerljivosti, spregovori o življenju, v katerem razum in pogum zmagujeta z neverjetno lahkotnostjo – ad agio.

AVTORJI


Blaž Završnik – Rojen leta 1984, trenutno živi in dela v Ljubljani. 2011 je diplomiral iz Arhitekture in je trenutno absolvent filmske in TV režije na AGRFT. Sodeloval je pri številnih gledaliških, plesnih, filmskih in TV projektih. Od leta 2012 je del kreativne zadruge 1KZ. Za svoj kratki igrani film Nad mestom se dani je prejel nagrado Vesna za najboljši kratki film na Festivalu slovenskega filma 2012. Filmografija : 2011 Mala – mladinski film, produkcija RTV, asistent režije. 2012 Nad mestom se dani – kratek igran film, produkcija AGRFT, scenarist in režiser. 2012 Bankovec – mladinski film, produkcija RTV, asistent režije. 2012 Amelia – kratek igran film, produkcija AGRFT, scenarist in režiser. 2012 Falling in Language – kratek igran film, produkcija AGRFT, scenarist in režiser. 2013 Adagio – kratek dokumentarni film, produkcija Sever&Sever, scenarist in režiser. 2013 Pot v raj – celovečerni film, produkcija Sever&Sever, scenarist in režiser (v postprodukciji)

Jani Sever – 13 let deloval kot novinar in od 1997 odgovorni urednik revije Mladina (do oktobra 2006) Ustanovitelj in odgovorni urednik spletnega portala Vest.si (začetek decembra 2006 – 2011) – 2009 – Elena, dokumentarni celovečerni film – koscenarist in producent – Festival slovenskega filma 2010, Trieste Film Festival 2011 2009 – Prepisani, spletna nadaljevanka – producent 2010 – Veš, poet, svoj dolg? dokumentarni film (dokumentarec o slovenskem repu) – producent 2011 – Hoja po vodi – dokumentarni celovečerni film – koscenarist in producent 2011/2012 – Nekoč je bila dežela pridnih – dokumentarni celovečerni film – koscenarist in producent – Festival slovenskega filma 2012, Zagrebdox 2013, Underhill Podgorica 2013, See a Paris 2013 2013 – Adagio – kratki dokumentarni film – režiser in scenarist – Festival slovenskega filma 2013 2014 režiser, scenarist in producent – kratki igrani film Bum, bum, bis

KOLOFON


Blaž Završnik, Jani Sever- režiserja in scenarista
Darko Herič – direktor fotografije
Nina Bučuk – montažerka
Luka Tišler – barvna korekcija
Darko Miladinović – grafični oblikovalec
Simon Penšek – zvočna obdelava

SYNOPSIS


Adagio is a film about courage and acceptance. About understanding blindness and the limitations it brings, about dealing with being different. A blind boy Tadej practices skiing at a sports camp for handicapped children, where he gets to know his peers and coaches. His gift for music and sports and his extroverted personality help him overcome the world of darkness, and yet he remains lonely. Although Tadej is perfectly fine at the camp, he can’t wait to go to the concert. He can’t establish true friendship with his peers who can see. They seem indifferent and even cheeky at times. Tadej is different, despite the fact that his friends at the camp are also handicapped. Even though he doesn’t tell them that, he opens up in front of the camera and talks about what bothers him in relationships with those who can see. The camera acts as an invisible companion, to whom the boy trusts things he otherwise keeps for himself. It seems that Tadej finds it much easier to communicate with adults than with his peers. Through a conversation with another blind man, one of the leaders of the camp, he reveals his understanding of the world as well as his dreams. We learn about the differences between the man, who became blind as an adult and the boy, who can’t see since birth. While the man visually remembers the things he has experienced, the boy can’t. And that maybe the reason the man believes that medicine may help him to see again, while Tadej finds that hard to believe.  A film about a boy who knows no fear and no resentfulness, tells the story about life, in which intellect and courage are triumphing with incredible lightness – ad agio.